Montague Keen Foundation

اجازه

Permission given by Mrs. Veronica Keen at 20.05.2014
خانم ورونیکا کین در تاریخ ۲۰ - ۵ - ۲۰۱۴ موافقت نموده اند.

۲۷ شهریور ۱۳۹۳

07.09.2014


Montague Keen 07.09.2014


مونتاگ کین  ۱۶  شهریور  ۱۳۹۳
نبرد شدت می گیرد. عزیزم (خطاب به همسرش ورونیکا ) ، اکنون نبرد واقعی میان نور و تاریکی مشهود است. چهره زشت آنها آشکار می شود و اینکه برای حفظ قدرت ، حاضرند تا کجا پیش بروند.  چهره خود را نشان می دهند: تا این حد نا امید شده اند. آنچه در چند هفته گذشته تجربه کردی بوضوح نمایانگر شرارت و پلیدی آنهاست و اینکه برای حفظ قدرت خود از هیچ کاری فروگذار نیستند. کاری که با تو کردند یک جنایت بود. بارها در گذشته به تو هشدار دادم که کابال خواهان مرگ توست! 
این بارهم شکست خوردند اما رنجی که تحمل کردی تاسف آوراست. آنها با کلمات مهرآمیز وهمدلانه و با پیشنهاد انواع کمک ها ... و اینکه فقط قصد یاری رساندن به تو را دارند ، به سویت می آیند. از این شیوه برای نفوذ و ایجاد ارتباط استفاده می کنند. نقاب خود را که می گذارند ، خشم و سرکوبگری پیش از آن به سرعت به واژه های مهرآمیز بدل می شود. وقتی فکر می کنند به آنچه می خواهند رسیده اند ، دست خود را رو کرده و اعلام می کنند که برنده شده اند.« آنها از دنیای روح می آیند.»
من ، مونتاگ کین می خواهم این نکته را روشن کنم که در دنیای روح همانگونه که نورهست ، تاریکی هم هست. وقتی کسی به نزدتان آمده و می گوید که از دنیای روح آمده، ببینید که از جانب نور است و یا از سمت تاریکی. مهم است که نحوه دفاع از خود را بدانید. وقتی کسی با مهربانی و تمایل به خدمت ، به صحنه می آید با دقت همه جوانب را در نظر بگیرید، اینکه آن شخص کیست و انگیزه واقعی اش چیست. از این روشها در گذشته برای تسلط بر دنیایتان استفاده می شد. و چون در آن هنگام موثر بود، دوباره و دوباره آن را بکار می برند. باید هشیار و آگاه باشید . به خود یادآور شوید که این نبرد رو به پایان است.
ورونیکا از حمله ای که به قصد جانش صورت گرفت نجات پیدا کرد. جسمش آسیب دید اما بهبود خواهد یافت. او همین است. او ماموریت خود را تکمیل خواهد کرد. از آنجایی که انرژی او می تواند ایرلند را آزاد کند ، تهدیدی علیه سیاهکاران به شمار می رود. برای همین است که او بی پروا و بدون در نظر گرفتن عواقب احتمالی آن ، عازم رفتن به آنجاست. او باید به ایرلند برود اما کمک مالی با سرعت صورت نمی گیرد. باید تصمیم بگیرید . آیا می خواهید دنیایی صلح آمیز وسرشار از نور داشته باشید و یا در همین وضعی که هستید بمانید ، در انتظارحذف شدن.
برای پیشرفت کار ، مرکز ایرلند باید برپا شود. کلید را باید (در قفل) چرخاند. تا چه اندازه خواهان صلح ، حقیقت و هماهنگی هستید؟ از پولهایی که پس از سقوط بانکها بی مصرف خواهند ماند ، استفاده کنید زیرا به این وسیله می توانید آنها را شکست دهید. « اندرو بارتزیس » کاملا می داند که چه اتفاقی دارد می افتد. او همچنین برای ورونیکا توضیح داده است که باید به ایرلند برود تا اوضاع تغییر کند. او بدون کمک شما قادر به این کار نیست. او برای ایجاد یک دنیای بهتر جانش را به خطر انداخته است. می خواهید چکار کنید؟ ورونیکا برای زندگی شما درگیر نبردی ناعادلانه است. آیا آماده اید به او کمک کنید؟ ورونیکا همین است : او از پای نمی نشیند. 
باز هم از شما می خواهم کمک کنید به مرد جوانی که توسط نیروهای تاریکی تحت تعقیب است. او در خطر بزرگی قرار دارد. او برای زنده ماندن به کمک شما نیاز دارد. لطفا برایش عشق و حمایت و نور بفرستید. باید از او در برابرهمه بدی ها حمایت کرد. نقش او در دنیایتان بسیار مهم است. به همین دلیل Cabal  کمر به نابودی او بسته است. آیا می گذارید این اتفاق بیفتد؟ او تهدید بزرگی برای آنهاست. 
با چه شدتی خواهان صلح و آرامش هستید؟ با چه شدتی خواهان فراهم آوردن غذا برای گرسنگان و خانه برای بی سرپناهان هستید؟ چقدر دلتان می خواهد که هر روز صبح با وجدانی آسوده از خواب برخیزید ، از اینکه برای ایجاد دنیایی بهتر برای همگان هرچه از دستتان بر می آمده ، انجام داده اید. زمان می گذرد. زمانی برای بی خیال بودن نمانده است. باید دست به کار شد. تا کی می توانید چشم خود را بروی این شرارت و بی رحمی ببندید؟ این فرصت بزرگی برای شماست. زمان ازمیان بردن فساد فرارسیده است. آیا حاضرید و یا می خواهید همچنان پشت بهانه های فرسوده پنهان شوید؟ 
آنچه در ایرلند روی می دهد تاثیر عوامل بیرونی بر حکومت است که آن را وادار کرده به زیان کشور و مردم ایرلند عمل کند. من از زنان ایرلند می خواهم تا بار دیگر با هم و برای از میان بردن این فساد قدم پیش بگذارند. زنان در هر کجا باید بدانند که انرژی زنانه سبب می شود تغییرات مورد نیاز برای ورود سیاره زمین به درون نور با موفقیت انجام شود. این تغییرات باید صورت بگیرد تا زنده بمانیم .این پایان بازی است. 
(من، ورونیکا کین، باید به این نکته اشاره کنم که Tim smith اهل شیکاگوی آمریکا به هیچوجه نماینده من نیست . او سخنگوی من نیست. او با بنیاد من هیچ ارتباطی ندارد وهرگز نخواهد داشت.)
دلم نمی خواهد کسی گمراه بشود. خیلی ها در تلاشند که نفوذ کنند. آنها مشکل ساز می شوند. نومیدی از بقایشان آنها را وادار به این کار می کند. فقط می شود برایشان تاسف خورد. 
عزیزم ، با این ضربه هایی که به تو وارد می شود ، زندگی یک نبرد واقعی است. تو از نتیجه کار خبر داری. همانگونه خواهد شد که به تو نشان داده ایم. 
همیشه در کنارت ، دوستدار تو، مونتی. 

مترجم: مهنازTranslator: Mahnaz

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر