Montague Keen Foundation

اجازه

Permission given by Mrs. Veronica Keen at 20.05.2014
خانم ورونیکا کین در تاریخ ۲۰ - ۵ - ۲۰۱۴ موافقت نموده اند.

۳ آبان ۱۳۹۳

12.10.2014


Montague Keen 12.10.2014

مونتاگ کین – ۲۰ مهر ۱۳۹۳
« هیچ خیانتی ظالمانه ترازآن نیست که تحت لوای قانون و به نام عدالت انجام بگیرد.» -  شارل دو مونتسکیو
همچنان که به سوی سال 2015 به پیش می روید دلیلی برای به یاد آوردن این سخن خواهید یافت.  آگاه و مطلع باشید تا تصمیم هایتان بر اساس مطالعه تمام گزینه ها انجام بگیرد. تاکتیک ترس برای تاثیرگذاردن بر تصمیم های حیاتی شما به کار برده می شود.. نبردی پنهان در پیرامون شما در جریان است. جنجال تبلغات همیشه برقرار است. از هر امکانی برای کنترل دنیایتان استفاده می کنند. آنها از تکنولوژی بهره مند هستند و آن را علیه شما به کار می برند. بهداشت، بانکداری ، قانون ، همه اینها برای ازمیان بردن آگاهی بشر به کار می روند. 
آنهایی از میان شما که بیدارو آگاهند می باید به کسانی که نیازمند بیداری هستند کمک کنند. هیچگاه انسانها تا این اندازه به اتحاد نیازمند نبوده اند. تفاوتهایی از قبیل مذهب، سیاست و یا نژاد را کنار بگذارید. می باید با یکدیگر در برابرنابودی سیاره و زندگی تان بایستید. با همدیگر دستاوردهای فوق العاده ای خواهید داشت. مهم است برای حفاظت از خود ، تمام راههایی که از طریق آن ها مورد حمله قرار می گیرید را بشناسید.همچنین می باید برای فروپاشی سیاهکاران Cabal و هرآنچه مستلزم آن است، آماده باشید. آموختن شیوه نوین زندگی بر روی زمین ضرورت دارد. به آنچه Cabal در کنترل دارد نگاهی بیندازید: تولید مواد غذایی و ذخایر آب ، بانکها ، هر چیز که برای زندگی بر روی زمین تاکنون به آن نیاز داشته اید . 
ورونیکا و من در این باره سالهاست که گفتگو می کنیم. او راهکارهای مرا در باره آزمایشگاههای تولید داروی طبیعی دنبال می کند. تا در هنگامی که داروهای شیمیایی تولید نمی شوند ، مورد استفاده قرار بگیرند. روش زیستن شما به کلی تغییر خواهد کرد. می باید از وجود هوای تمیز برای تنفس ، آب پاک و غذای بدون مواد شیمیایی مطمئن شوید. تمام آن بیماری های ایجاد شده در بدنتان دیگر قابل تحمل نیستند.
با کار سخت و برنامه ریزی ، رسیدن به دوران نوین صلح وعشق میسر خواهد شد. وقتی همه چیز در سر جای خود قرار بگیرد ، بهشت بر روی زمین خواهد بود. شما افرادی برگزیده ای هستید که انتخاب شده اید تا سیاره تان را برای درخشان ترین آینده اش آماده کنید. با برچیده شدن فساد ، شروع دوباره ای خواهید داشت. از سوی دوستانتان در دیگر سیاره ها و نیز از سمت روحانی زندگی ، راهنمایی خواهید شد. دانش ، میان تمام کشورها به اشتراک گذارده شده و انسانها یکی می شوند: با همیاری ، دوستی ، عشق و صلح. این آینده ای است که برایش کار می کنید. مراکزما اطلاعات ، توصیه و راهنمایی را در اختیارخواهند گذاشت. انسانها دیگر سردرگم نخواهند بود. 
سپاس صمیمانه ما نثارهمه آنهایی که در خرید «مرکز» ما را یاری کردند. بدانید که مشارکت شما برای ساختن دنیایی بهتر برای همگان به کار می رود. 
بسیارمهم است که دقیقا بدانید افراد زیادی به ویروسی که به مغز حمله می کند مبتلا شده اند. این ویروس از نوع پزشکی ( و معمول ) آن نیست. آن را برای cabal به کار می برند، بخصوص به منظور حمله به آنها که در راه صلح و هماهنگی کار می کنند. مردم از این ویروس که به مغز حمله می کند بی اطلاع هستند. آنها نا خواسته قربانی می شوند ، باید به جای سرزنش برایشان دلسوزی کرد. انسانها در سطوح فراوانی مورد حمله قرار می گیرند که حتی از آنها خبر ندارند. 
همه اینها توسط بسیاری از ارواح زیبا که بیدار شده و گرد هم آمده و به صلاح انسانها و سیاره تان کار می کنند ، در تعادل قرار می گیرد. آنها تمام تفاوتهای ساختگی را کنار گذاشته و به دنبال آینده ای بهتر برای همگان می باشند. در دنیایی بدون جنگ و نزاع از هر نوع آن، دنیایی که حقیقت برآن مستولی خواهد بود. 
شما به تاریخ راستین خود پی خواهید برد و زندگی بر روی زمین را با همه پیچیدگی اش خواهید شناخت. هرآنچه پنهان مانده بود برایتان باز می شود زیرا که می باید حقیقت را بدانید. آنها که مخفیانه کنترل دنیایتان را برای مقاصد شوم خود به دست گرفته اند با پیامد اعمال خود روبرو خواهند شد. آنها قاتلین بی مجازاتی بوده اند که هیچ احترامی نسبت به زندگی بشر از خود نشان نداده اند. همه اینها تغییر خواهد کرد. هریک از شما در ایجاد این تغییر دست خواهد داشت. 
با زمان حال سر کنید و منتظر آینده باشید و بدانید که آن را خواهید آورد. تلاشهای آنان را برای تسلط یافتن بر شما دفع کنید. وقت آن است که خود را از بندها برهانید. آزادی را بچشید و از آن آزادی – آزادی واقعی - لذت ببرید. شما اولین گامها را به سوی هدفتان برداشته اید. شما موفق خواهید شد. اکنون تمامی دروغها ، گمراه کردن ها و اضطرارها را می بینید. اینها دیگر آنان را به هدفشان نمی رساند.
کار بر روی خطهای لی leylines را ادامه دهید. شما در حال انجام کار درخشانی بر روی خطهای لی هستید. باید پذیرای خطهای جدید بوده و به آنها خوشامد بگویید. شما با چگونگی کارکرد سیاره تان آشنا می شوید و از اینکه در این روزگار سخت به آن کمک می رسانید خوشحال می شوید. 
خیلی نمانده عزیزم ( خطاب به ورونیکا) ، ما تقریبا رسیده ایم. حقیقت پیروز خواهد شد. 
دوستدار همیشگی تو ، مونتی. 
پیامی از ورونیکا: 
تنها دلیلی که اطلاعات مربوط به حمله هایی که به من شد را مطرح کردم، آگاهی رساندن در باره علائمی بود که در اثر حمله در بدن ایجاد می شود. من از این علائم اطلاعی نداشتم و گرنه می توانستم خودم را از خطر حفظ کنم . افرادی از کشورهای دیگر در باره حمله هایی که به آنها شده بود با من تماس گرفتند. مهم است که این اطلاعات را به اشتراک گذاشت. بهیچوجه برای ایجاد ترس نبود. اگر من تسلیم ترس شده بودم باید با آمبولانس روانه بیمارستان دابلین می شدم. من می دانستم که نباید آن کار را بکنم ، پس به غریزه ام اطمینان کردم.
 سپاس صمیمانه برای آرزوهای مهربانانه هریک از شما. 
با عشق ، ورونیکا. 

مترجم:  مهناز


Translator: Mahnaz

۲۶ مهر ۱۳۹۳

05.10.2014


Montague Keen 05.10.2014


مونتاگ کین – ۱۳ مهر ۱۳۹۳
همچنان که حکومت سیاهکاران به پایان خود نزدیک می شود اشتیاق آنان برای جنگ نیز شدت می یابد. حمله به افراد بیشتر و شدیدتر می شود. بدانید که نور بر تاریکی پیروزشده و مردم بیشتری بیدار می شوند و از پذیرفتن اوامر اربابان فاسد سر باز می زنند. شواهد فوق العاده ای در باره خطوط جدید لی به شما داده شد – خط هایی فعالتر و قدرتمندتر – که در حال حاضر سیاره شما را در بر می گیرند. زمین برای «دوران نوین» آماده می شود. کار بر روی خطهای لی leylines کلید آزادی ، صلح و شادمانی شماست. تقریبا به آن رسیده اید. روحتان می داند که این کار بسیار اساسی است. شما توان آن را دارید که تغییرات مورد نیاز برای حذف قدرت نیروهای تاریکی را ایجاد نمایید. خوبان گردهم آمده دانش و تخصص خود را به اشتراک می گذارند و به این طریق راه را برای نور می گشایند. از کارتان بر روی خطوط لی ازهر دو سوی زندگی قدردانی می شود. این کار جایگاه خود را در تاریخ این دوران خواهد یافت. دنیای شما در جهت بهتر شدن تغییر می کند ، درست در برابر چشمانتان. 
ویروسی وجود دارد که ذهن آنهایی را که از دید نیروهای تاریکی خطرناک محسوب می شوند ، مورد حمله قرار می دهد. این افراد از وجود آن ویروس بی اطلاعند. نشانه اش این است که آنها هرچه را Cabal از آنها بخواهد انجام می دهند ، آنها را از کار حقیقی شان باز می دارد و ذهنیت آنها را نسبت به نور تغییر می دهد. مانند ویروس ابولا که ساخته شد تا جسم را مورد حمله قرار دهد ، ویروس A به ذهن حمله می کند. در حالیکه فرد قربانی کاملا از آن بی خبراست. 
عزیزم ( خطاب به همسرش ورونیکا) تحقیقات جدید نشان می دهد که ایرلند بیشترین تراکم مکانهای مقدس را دارد. Cabal همیشه از بیداری ایرلند در هراس بوده است. هر زمان که ایرلند آغاز به بیدار شدن کرد ، مانع آن شدند. هولوکاست ایرلندی ها با سازماندهی و نظارت ژزوئیت ها Jesuits و تحت عنوان قحطی صورت گرفت. چنین نیست ... زیرا ایرلند ذخایرفراوانی از غذا داشت اما به ایرلندی ها اجازه استفاده از آن داده نمی شد. آنها غذا را به زور اسلحه می بردند و مردم از گرسنگی تلف می شدند. نقشه آنها کشتن هرچه بیشتر ایرلندی ها و یا بردن آنها به مکانهایی مانند ایالات متحده بود تا DNA آنها با DNA دیگران ترکیب شود تا دیگر تهدیدی به حساب نیایند. یک ترانه ایرلندی هست که می گوید :« نژادی که فراموش شد وهیچکس آن را نشناخت.» از خودتان بپرسید چرا Cabal اینهمه برای نابودی ایرلند و مردم آن تلاش می کند. 
ایرلند درصد بالایی از فلوراید محلول در آب را تحمل می کند که برای کند کردن ذهن مردم به کار می رود. اتحادیه اروپا حداکثر تلاش خود را می کند تا مکانهای مقدس را با عبور جاده از میان آنها نابود کند. بانکها متقلبانه ایرلند را به زانودر آورده اند. اکنون نیز تحت فشارکنتورهای برق قرار دارند که پرتوهای آن برای نابودی نژادی که بیشترین ترس را از آن دارند به کار می رود. نژادی که خط آن به ۶ تا ۸ قرن پیش از میلاد در زبان باستانی OGAM بر می گردد همانطور که درویرجینیای امریکا یافت شد ، پیش ازکشف امریکا! این چه چیزی را در باره تاریخی که به شما آموختند بیان می کند؟
هنگامی که مردم ایرلند بیدار شوند و دریابند که هستند Cabal نابود خواهد شد. اولین مرکز ما باید در ایرلند باشد. زیرا ایرلند کلید است و همه چیز را آشکار خواهد کرد. شما می باید با تاریخ راستین خود به سوی نور پیش بروید. این راهی به سوی آینده خواهد بود. از هر دو سوی زندگی تلاش فراوانی برای ایجاد تغییرات صورت می گیرد.
شما باید از مراسم جادوی سیاه که هر روز برگزارمی شود آگاه شوید. آنقدر به دیدن آن عادت کرده اید که حتی در باره اش فکر هم نمی کنید. برای همین هرگز نمی پرسید چرا. سیاهی و سپیدی هر دو وجود دارند. هر چیزی می تواند در خدمت نور و یا تیرگی به کار برده شود. تمام جوامع سری از جادوی سیاه استفاده می کنند. واتیکان هر روز آن را به کار می برد. کتابهای زیادی در این زمینه وجود دارند. انرژی مکانهای مقدس نیز می توانند در جهت منافع تاریک به کار روند. ورونیکا اخیرا آن را تجربه کرد. جادوی سیاه برای رقیق کردن خون او به منظور یک حمله شدید به کار برده شد. حمله ای که نمی باید از آن جان سالم بدر می برد. ما در دنیای روح این اطمینان را دادیم که چنین اتفاقی نمی افتد. و کمک ما دردسترس بود. 
« این را فقط به این خاطر می گویم که اگر برای شما هم اتفاق افتاد ، بدانید جریان چیست. من به طور دائم و به طرزی غیر قابل کنترل آبریزش از بینی و چشم هایم داشتم. در حالیکه سرما نخورده بودم. می دانم که بدنم به این شکل از من در برابر کاری که کرده بودند محافظت می کرد. این موضوع در باره حمله به من هشدار می داد. انرژی من را ربودند. در حال حاضر بهتر شده ام.» 
ورونیکا و R ( روز ۱۹ سپتامبر) پشت میز ناهار خوری نشسته بودند که صندلی ورونیکا به شدت سرد شد. او احساس کرد یک تکه یخ با شدت از راه مقعد او وارد شده و در بدنش بالا میرود. این روش برای کشتن او در مصر باستان به کار رفت پس از آنکه انرژی او ربوده شد. او سردرد غیر قابل تحملی داشت و بی اختیار آب دهانش سرازیر می شد. R ورونیکا را از صندلیش بلند کرد و وقتی خودش روی آن نشست همان سرما را احساس کرد. R کنترل را بدست گرفت و آن انرژی تاریک را به جایی که از آن آمده بود برگرداند. این بار هم انرژی از ورونیکا کشیده شد. 
این موضوع هشت روز بعد دوباره تکرار شد. اما ورونیکا می دانست که باید چکار کند و مورد حمایت M قرار داشت که در این باره با او حرف زده بود. من از ورونیکا خواستم این موضوع را با شما در میان بگذارد تا اگر کسی چنین حمله هایی را تجربه کرده بتواند آن انرژی تیره را کنترل کرده و بازگرداند. همچنان که به «انتقال» نزدیک می شوید همه چیز سرعت می گیرد و انرژی ها بیشتر می شوند. اما متاسفانه تعداد حمله ها نیز بیشتر می شوند. 
شما در حال ایجاد آینده ای روشن برای سیاره تان هستید. کار شما با ایجاد خطوط لی که انرژی مورد نیاز همگان را تامین می کند ، تقریبا کامل شده است. شما در مراحل آخر کار هستید.
 Cabal دستاویز خود را از دست می دهد و برای زنده ماندن تقلا می کند. این موضوع را به بحث بگذارید که با شدت گرفتن این مسئله چه باید کرد. آماده باشید و به یاد آورید که خشونت ، خشونت می آورد و نیازی به آن نیست. باید طرح ها را در نظر داشت و همه انتخابها و امکانهای بینابین را بررسی کرد تا وقتی به هدف رسیدید بدانید که چه باید بکنید. حقیقت را دیگر نمی توان پنهان کرد. بدست آوردن اطلاعات درست در حد امکان به خودتان بستگی دارد. ترس شما را به بند می کشد اما حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. اکثریت قاطع مردم دیگر حتی لحظه ای حاضر به حمایت از هرم کنترل نیستند. هر کمکی که بخواهید در دسترس است.همه چیز طراحی شده است. فقط باید بخواهید . 
عزیزم می دانم که چقدر از اینکه دیدار برنامه ریزی شده از ایرلند متوقف ماند غمگین هستی. می دانی که در آینده نه چندان دور این اتفاق خواهد افتاد. ابتدا باید بعضی ها در جای خود قرار بگیرند. آنها که می فهمند وصد درصد با تو هستند. باید به حال کسانی که هنوز در بعد سوم هستند تاسف خورد. آنها می ترسند امنیت بعد سومی خود را ترک کنند و با هر گونه تغییر و پیشرفت از هر نوعی مخالفند. برایشان عشق و نور بفرستید . آنها واقعا به آن نیاز دارند. لطفا برای همه آنهایی که دانسته هایشان برای « انتقال » مورد نیاز است عشق و نور بفرستید . آنها به پشتیبانی شما نیاز دارند. 
همه قید و بندهایی که از طریق مذهب یا حکومت برایتان ایجاد کرده اند را با هشیاری بردارید و از آزادی بدست آمده در پی آن در زندگی تان لذت ببرید.
عزیزم ، این برای توآسان نبود. تو در قلب خود می دانی که ما موفق خواهیم شد. ما نزدیک شده ایم. 
برای همیشه دوستت دارم ، مونتی. 


مترجم: مهناز

Translator: Mahnaz

۱۷ مهر ۱۳۹۳

28.09.2014


Montague Keen 28.09.2014


مونتاگ کین -۶ مهر  ۱۳۹۳
« تا زمانی که نخواهیم قفس را ببینیم ، در آن باقی خواهیم ماند. بیدار شوید. برای دیدن فضای بازباید از آن خارج شوید.»
بسیارضروری است که انسانها بیدار شوند. بازهم با دروغهایی که سیاستمداران به شما می گویند به سوی جنگی دیگر به پیش رانده می شوید. هیچکس آنقدر کند ذهن نیست که نپرسد چرا برای کشتن آنهایی که قبلا تظاهر به  "حمایت" از آنها می کردید ، بازگشته اید.
شما حامی برادران خود هستید. اما به نام شما کشتارمی کنند. همه اینها به منظور خرید اندکی زمان بیشتر برای سیاهکاران (Cabal) است. لطفا چشم خود را بروی این مخمصه و این آدمکشی که به نام شما انجام می گیرد و بهای بمبهایش با مالیاتهای تان پرداخته می شود ، نبندید. پس عشق درزندگی شما کجاست؟ آیا فراموش کرده اید که باید یکدیگر را دوست بدارید؟
با دوست داشتن خود ، آغاز کنید ، با دوست داشتن خانواده ، خویشاوندان و همنوعان. با نپذیرفتن این تجاوز و کشتار بیگناهان نشان دهید که بی تفاوت نیستید. دیدن آن ، از این سوی زندگی دشواراست زیرا ما فقط می توانیم در افشای حقیقت به شما کمک کنیم و امیدوارباشیم که خودتان زمان بگذارید ودر باره واقعیت ها تحقیق کنید. چندین باردرزندگی خود شاهد همین بهانه ها بودید؟ چندین باردرزندگی خود با این حقیقت وحشتناک روبروشدید که به شما دروغ گفته اند؟ هر قدر زمان Cabal کمتر می شود نیازش به دروغ بیشتر می شود. 
 شما مدت زمان کوتاهی برروی زمین هستید. شما مجبور خواهید بود با (پیامد) تصمیم هایی که درزمین گرفتید ، در دنیای روح زندگی کنید. روح شما جاودان است و درطی زندگی های بسیار از شما حمایت می کند. بدن شما بهرحال آنقدرها مهم نیست (فانی است) و درطی زندگی بر روی زمین خانه روح شماست. روح های زیادی برای نجات زمین بازگشته اند. آنها در زمان آتلانتیس در آنجا بودند. و نمی خواهند دوباره شاهد چنان پیامدی برای زمین باشند. آنها در همه جای دنیا به هم مرتبط می شوند و یکدیگر را باز می شناسند و برای نجات بشریت با هم کار می کنند. لطفا متوجه این واقعیت باشید که یک عده توسط آنهایی که ادعا می کنند خبرهایی از دنیای روح آورده اند ، فریب می خورند. در دنیای روح ، سلسله مراتب وجود ندارد. پس آنهایی که لقبهای عالی به خود می دهند مورد تردید هستند. در ارتباطهای آنها (channelings) هیچ معنایی وجود ندارد.
انسانها در وضعیت وخیمی بسر می برند. نباید با یک احساس امنیت کاذب هرقدر هم که قانع کننده به نظر برسد ، فریفته شوند. من زندگی های فراوانی در زمین داشته ام که بسیاری از آنها به همراه ورونیکا بوده است. او مرا می شناسد و من او را می شناسم. ما به هم اعتماد داریم. هدف ما نجات انسانها و سیاره است. ما طرحهایی داریم که شما هنوز از آن اطلاعی ندارید. به همین دلیل در چهار هفته گذشته سه بار به جان ورونیکا سوءقصد شد. 
در باره دیدار برنامه ریزی شده از ایرلند خرابکاری صورت گرفته است. سیاهکاران Cabal از آن وحشت دارند. این چه چیزی را می رساند؟ 
او در صدد یافتن راهی برای رسیدن به آنجاست اما نیازمند حمایت است. ابتدا باید بهبود پیدا کند ، او دیگر جوان نیست. روح او مشتاق ، اما جسمش ضعیف است و باید بهتر شود. به یاری شما او «مرکز» را در ایرلند برپا خواهد کرد که در کنار آمدن با «دوران انتقال» کمک می کند. این مراکز در همه جای دنیا خواهند بود. به شما اطمینان می دهیم دروغهای سیاهکاران Cabal و خدمتگزاران آنها در باره ورونیکا ، بدخواهانه و کاملا بدورازحقیقت است. از آنهایی که این دروغها را می پراکنند ، آگاه باشید. آنها خیرخواه شما نیستند. از طریق مراکز ، به انسانها برای آموختن شیوه نوین زندگی مبتنی بر احترام به تعالی همه موجودات زنده ، کمک خواهد شد. 
ورونیکا تحت تاثیر افشاگری«مایکل تساریون » در خصوص  (دستکاری در وجود انسانها) Manipulation of Humanity قرار گرفته است. از شما خواهش می کنم برای تماشای (ویدیوی) آن وقت گذاشته و ببینید که چگونه شما را کنترل کردند. این بهترین اثر تساریون است. کار او اهمیت فوق العاده ای دارد:
(The Age of Manipulation (Michael Tsarion:
Part 1

Part 2

Part 3

 این سیستم سلطه است که شما را در بند نگه داشته و مورد کنترل قرار می دهد. لطفا دقت کنید . زندگی شما در خطر است و راه حل آن در دستان شماست. ما در دنیای روح ، راهنمایی تان می کنیم ، اما خود شما باید وارد عمل شوید. با چشم بستن بروی آن چیزی عوض نمی شود.
شما فرصت ساختن دنیایی بهتر را دارید. دنیایی بدون فساد و بدون جنگ . دنیایی که در آن عشق ، ارزنده و محترم است وهمه در صلح بسر می برند. ما می توانیم!
عزیزم (خطاب به همسرش ورونیکا) ، زمان دشواری برای تو بود. روح تو قدرتمند است. می دانی که ما موفق خواهیم شد. ماه اکتبر تغییرات زیادی بهمراه دارد. همیشه مراقب باش. نور گسترش می یابد و تاریکی بزودی مغلوب نور خواهد شد. 
دوستدار تو تا ابد ، مونتی.  
لطفا درک کنید که به خاطر حملاتی که به قصد جان من صورت گرفت برایم امکان پاسخگویی به ای میل ها وجود ندارد. نبرد به درگاه خانه ام رسیده . یک نبرد بیرحمانه. اما من تسلیم نخواهم شد. ما با هم موفق خواهیم شد. 
ورونیکا 


مترجم: مهناز

Translator: Mahnaz