Montague Keen Foundation

اجازه

Permission given by Mrs. Veronica Keen at 20.05.2014
خانم ورونیکا کین در تاریخ ۲۰ - ۵ - ۲۰۱۴ موافقت نموده اند.

۴ مهر ۱۳۹۳

21.09.2014


Montague Keen 21.09.2014


مونتاگ کین – ۳۰ شهریور ۱۳۹۳
عزیزم (خطاب به همسرش ورونیکا ) ، تغییرات دردناک زیادی را تجربه می کنی که برای افزایش ارتعاش انرژی تو و آماده کردنت برای تکمیل ماموریتی که داری ضروری هستند. ما به تو یاری می رسانیم. ما در تلاشیم تا درد این سفر را کم کنیم. تو باید همانی شوی که هستی. باید این سفر را تا آخر بروی. مراقب آنهایی باش که سعی دارند نفوذ کنند. همانهایی که از نور و عشق دم می زنند. اما تنها نیت شان نابود کردن نور است. حمله هایی که در طی دیدارت از ایرلند تحمل کردی ضربه شدیدی به تو وارد کرد. تو در حال بهبود یافتن هستی. آن شخص همچنان در تلاش برای آسیب رساندن به تو و کارمان است. اما موفق نخواهد شد. او افشا شده است. تلاشی که سیاهکاران برای ممانعت از گردهمایی ما به خرج می دهند کاملا  مشهود است. این نشان می دهد از هرکسی که انرژی آن مکان را آزاد کند تا چه حد ترسیده اند. در حال حاضر گردهمایی برنامه ریزی شده انجام نمی شود زیرا در امورافراد کلیدی بیش از حد فضولی می شود. ما کاری که قصد آن را داریم انجام می دهیم . اما به سیاهکاران Cabal  پیش آگهی نمی دهیم. در زمان مناسب آنها را غافلگیر می کنیم. آنهایی که از تو می خواهند تا همه چیز را بر روی کاغذ بیاوری نمی دانند که این کار چقدر می تواند ابلهانه باشد. آنها هنوز اسیر راه و رسم بعد سومی هستند و توان دیدن فراتر از آن را ندارند. 
بسیاری از شما درحال زیستن در تجربه های گذشته اید تا خاطره اینکه چه کسی هستید را بیاد آورید. به این ترتیب به شما گفته می شود که در این دوره زندگی چه انتظاری از شما می رود. این کار به شما کمک می کند تا از خطرهایی که در کمین تان است آگاه شوید. چرا که نیروهای تاریکی به دنبال هرگونه ضعفی هستند تا بر روی آن چنگ بیندازند. 
عزیزم (خطاب به همسرش) ، برایت لازم بود تا مرگ خود را در مصر و به دست یک کاهنه اعظم بار دیگر تجربه کنی . او انرژی تو را ربود. اکنون وقت آن رسیده که آن انرژی را برگردانی زیرا که به تو تعلق دارد. تجربه بسیار دردناکی بود. من به تو اطمینان دادم که تنها نبودی. اطلاعات وتوضیحات فراوانی در باره این دوره زندگی به تو داده شد. بسیاری از شما از آتلانتیس بازگشته اید تا خرابیهایی که در آن دوران انجام گرفت را اصلاح کنید. شما یکدیگر را ملاقات کرده و با هم برای بازگرداندن نور کار می کنید. دیگرانی هستند بر روی سیاره زمین که نقاب بر چهره زده اند تا حقیقت نیت هایشان را پنهان کنند. زمین جای امنی نیست ، پس حتی یک لحظه از حفاظت خود غافل نشوید. چه ابلهند آنهایی که برای جلب توجه از این شاخه به آن شاخه پریده و از فریب و فساد فریاد سر می دهند. آنها بازیچه دست سیاهکاران Cabal هستند تا دروغ را در آنجایی که وجود ندارد ببینند. 
فقط چند هفته تا غافلگیری بزرگ زندگی تان باقی مانده است. همه آنهایی که هنوز در خوابند مجبور می شوند در برابر حقیقت بیدار شده و با واقعیت آن روبرو شوند. بسیاری مانند من سعی کرده اند به آرامی شما را بیدار کنند اما ترس شما را در واقعیتی دروغین نگه داشته است. بهتر است که بیدار، آگاه و آماده شوید. 
آن مراکز در تمام دنیا می توانند برایتان دنیایی پربار پدید آورده و پلیدی ها را از میان ببرند. در باره اش فکر کنید ... سیاهکاران Cabal تمام مواد غذایی وآب و پول و هر آنچه برای زیستن به آن نیاز دارید را در دست دارند. وقتی از میان بروند ( که خواهد رفت ) چه چیزی برایتان باقی می ماند؟ برای کمک به کجا مراجعه می کنید ؟ 
آنهایی که در ترس زندگی می کنند می گویند که من می ترسانم. من فقط  آنچه را که با سرعت در حال آمدن به سوی شماست ، نشان تان می دهم. آنهایی که در باره اهداف کشورهایشان دروغ گفته اند لطمه بزرگی به بشریت می زنند. برای ایجاد این مراکز و فراخوان افراد مورد نیاز برای خدمت در آنجا به  کمک شما نیاز است. با عطایای شما این امر محقق خواهد شد. ورونیکا (همسرش) باید آنها را تا قبل از آمدنش به دنیای روح تاسیس کند. آنهایی که می گویند او می خواهد یک خانه جدید برای خودش بخرد از حقیقت بسیار دورند. از خودتان بپرسید آیا او واقعا تصمیم گرفته در ۷۷ سالگی از خانواده اش دور شود؟ او این کار را قبل از آمدن بر روی زمین بر عهده گرفته. من ، مونتی او را برای این کار آماده کردم. من مجبور بودم به « شبکه» در آن سوی دیگر ملحق شوم تا او را از آنجا هدایت کنم. ما با هم تلاش می کنیم تا شما را برای زندگی بر روی زمین در آینده پس از نابودی فساد آماده کنیم . همه باید درآوردن نور سهم خود را ادا کنند. کمک برای آنهایی که به آن نیاز دارند در دسترس است. 
در پیرامون شما نبردی در جریان است که چشمان بعد سومی شما نمی تواند آن را بروشنی ببیند. آنهایی که می ببینند در تلاش هستند تا شما را از آن آگاه کنند. عملیات گمراه کننده باید به شما در باره قصد سیاهکاران Cabal و اینکه  برای حفظ قدرت خود در صدد انجام چه کاری است هشدار بدهد. 
فریب قصه های دروغین آنهایی را نخورید که حس امنیت کاذب را القا کرده و شما را در برابر نقشه های نیروهای تاریکی رها می کنند. این آخر بازی است. باید تصمیم بگیرید. وقتی نور بر زمین مستقر شود همه چیز روشن خواهد شد. برآنهایی که حقیقت را برملا می کنند خیلی سخت می گذرد. آنها در سطوح مختلف مورد حمله قرار می گیرند. عده ای از سیاهکاران برای بقای خود می جنگند اما آنها متعلق به زمین نیستند. تلاش آنها در سلطه بر دنیایتان به پایان رسیده است. شما اکنون در آخرین مراحل تلاش آنها برای کنترل سیاره تان هستید. این خوشایند نیست: جنگ هیچگاه خوشایند نیست. تلاش دروغ آلود آنها برای شروع جنگ جهانی سوم برایشان کارساز نیست. برای همین ناامید و خطرناک شده اند. هر روز قدرت آنها کمتر می شود. آنهایی که بیدار شده اند دروغهایشان را می بینند و دیگر از آنها حمایت نمی کنند. به همدیگر کمک کنید برای فائق آمدن بر ترس. به کارهایی که برای ایجاد ترس انجام می دهند بهایی ندهید.  
به آینده ای بنگرید که در حال ایجاد آن هستید. بدون بی عدالتی ، بدون جنگ: زیستن در هماهنگی ، بدون موانعی که مذاهب و حکومتها ایجاد می کنند. این وقتی است که دو دنیا با هم در صلح و عشق یکی شوند. لطفا برای آنهایی که برای ایجاد دنیایی بهتر برای همگان کمک می کنند نور و عشق بفرستید. شما با همدیگر آن را به انجام خواهید رساند. 
عزیزم (خطاب به همسرش) ، حمله ها بر علیه تو نشان می دهند که کارمان چقدر موجب ترس سیاهکاران Cabal شده است. آسوده باش ، آنها نمی توانند مانع ماموریت ما شوند. لطفا استراحت کن . نیروی خودت را لازم داری. 
دوستدار تو تا ابد ، مونتی. 


مترجم: مهناز

Translator: Mahnaz

۲۷ شهریور ۱۳۹۳

07.09.2014


Montague Keen 07.09.2014


مونتاگ کین  ۱۶  شهریور  ۱۳۹۳
نبرد شدت می گیرد. عزیزم (خطاب به همسرش ورونیکا ) ، اکنون نبرد واقعی میان نور و تاریکی مشهود است. چهره زشت آنها آشکار می شود و اینکه برای حفظ قدرت ، حاضرند تا کجا پیش بروند.  چهره خود را نشان می دهند: تا این حد نا امید شده اند. آنچه در چند هفته گذشته تجربه کردی بوضوح نمایانگر شرارت و پلیدی آنهاست و اینکه برای حفظ قدرت خود از هیچ کاری فروگذار نیستند. کاری که با تو کردند یک جنایت بود. بارها در گذشته به تو هشدار دادم که کابال خواهان مرگ توست! 
این بارهم شکست خوردند اما رنجی که تحمل کردی تاسف آوراست. آنها با کلمات مهرآمیز وهمدلانه و با پیشنهاد انواع کمک ها ... و اینکه فقط قصد یاری رساندن به تو را دارند ، به سویت می آیند. از این شیوه برای نفوذ و ایجاد ارتباط استفاده می کنند. نقاب خود را که می گذارند ، خشم و سرکوبگری پیش از آن به سرعت به واژه های مهرآمیز بدل می شود. وقتی فکر می کنند به آنچه می خواهند رسیده اند ، دست خود را رو کرده و اعلام می کنند که برنده شده اند.« آنها از دنیای روح می آیند.»
من ، مونتاگ کین می خواهم این نکته را روشن کنم که در دنیای روح همانگونه که نورهست ، تاریکی هم هست. وقتی کسی به نزدتان آمده و می گوید که از دنیای روح آمده، ببینید که از جانب نور است و یا از سمت تاریکی. مهم است که نحوه دفاع از خود را بدانید. وقتی کسی با مهربانی و تمایل به خدمت ، به صحنه می آید با دقت همه جوانب را در نظر بگیرید، اینکه آن شخص کیست و انگیزه واقعی اش چیست. از این روشها در گذشته برای تسلط بر دنیایتان استفاده می شد. و چون در آن هنگام موثر بود، دوباره و دوباره آن را بکار می برند. باید هشیار و آگاه باشید . به خود یادآور شوید که این نبرد رو به پایان است.
ورونیکا از حمله ای که به قصد جانش صورت گرفت نجات پیدا کرد. جسمش آسیب دید اما بهبود خواهد یافت. او همین است. او ماموریت خود را تکمیل خواهد کرد. از آنجایی که انرژی او می تواند ایرلند را آزاد کند ، تهدیدی علیه سیاهکاران به شمار می رود. برای همین است که او بی پروا و بدون در نظر گرفتن عواقب احتمالی آن ، عازم رفتن به آنجاست. او باید به ایرلند برود اما کمک مالی با سرعت صورت نمی گیرد. باید تصمیم بگیرید . آیا می خواهید دنیایی صلح آمیز وسرشار از نور داشته باشید و یا در همین وضعی که هستید بمانید ، در انتظارحذف شدن.
برای پیشرفت کار ، مرکز ایرلند باید برپا شود. کلید را باید (در قفل) چرخاند. تا چه اندازه خواهان صلح ، حقیقت و هماهنگی هستید؟ از پولهایی که پس از سقوط بانکها بی مصرف خواهند ماند ، استفاده کنید زیرا به این وسیله می توانید آنها را شکست دهید. « اندرو بارتزیس » کاملا می داند که چه اتفاقی دارد می افتد. او همچنین برای ورونیکا توضیح داده است که باید به ایرلند برود تا اوضاع تغییر کند. او بدون کمک شما قادر به این کار نیست. او برای ایجاد یک دنیای بهتر جانش را به خطر انداخته است. می خواهید چکار کنید؟ ورونیکا برای زندگی شما درگیر نبردی ناعادلانه است. آیا آماده اید به او کمک کنید؟ ورونیکا همین است : او از پای نمی نشیند. 
باز هم از شما می خواهم کمک کنید به مرد جوانی که توسط نیروهای تاریکی تحت تعقیب است. او در خطر بزرگی قرار دارد. او برای زنده ماندن به کمک شما نیاز دارد. لطفا برایش عشق و حمایت و نور بفرستید. باید از او در برابرهمه بدی ها حمایت کرد. نقش او در دنیایتان بسیار مهم است. به همین دلیل Cabal  کمر به نابودی او بسته است. آیا می گذارید این اتفاق بیفتد؟ او تهدید بزرگی برای آنهاست. 
با چه شدتی خواهان صلح و آرامش هستید؟ با چه شدتی خواهان فراهم آوردن غذا برای گرسنگان و خانه برای بی سرپناهان هستید؟ چقدر دلتان می خواهد که هر روز صبح با وجدانی آسوده از خواب برخیزید ، از اینکه برای ایجاد دنیایی بهتر برای همگان هرچه از دستتان بر می آمده ، انجام داده اید. زمان می گذرد. زمانی برای بی خیال بودن نمانده است. باید دست به کار شد. تا کی می توانید چشم خود را بروی این شرارت و بی رحمی ببندید؟ این فرصت بزرگی برای شماست. زمان ازمیان بردن فساد فرارسیده است. آیا حاضرید و یا می خواهید همچنان پشت بهانه های فرسوده پنهان شوید؟ 
آنچه در ایرلند روی می دهد تاثیر عوامل بیرونی بر حکومت است که آن را وادار کرده به زیان کشور و مردم ایرلند عمل کند. من از زنان ایرلند می خواهم تا بار دیگر با هم و برای از میان بردن این فساد قدم پیش بگذارند. زنان در هر کجا باید بدانند که انرژی زنانه سبب می شود تغییرات مورد نیاز برای ورود سیاره زمین به درون نور با موفقیت انجام شود. این تغییرات باید صورت بگیرد تا زنده بمانیم .این پایان بازی است. 
(من، ورونیکا کین، باید به این نکته اشاره کنم که Tim smith اهل شیکاگوی آمریکا به هیچوجه نماینده من نیست . او سخنگوی من نیست. او با بنیاد من هیچ ارتباطی ندارد وهرگز نخواهد داشت.)
دلم نمی خواهد کسی گمراه بشود. خیلی ها در تلاشند که نفوذ کنند. آنها مشکل ساز می شوند. نومیدی از بقایشان آنها را وادار به این کار می کند. فقط می شود برایشان تاسف خورد. 
عزیزم ، با این ضربه هایی که به تو وارد می شود ، زندگی یک نبرد واقعی است. تو از نتیجه کار خبر داری. همانگونه خواهد شد که به تو نشان داده ایم. 
همیشه در کنارت ، دوستدار تو، مونتی. 

مترجم: مهنازTranslator: Mahnaz

۱۸ شهریور ۱۳۹۳

31.08.2014


Montague Keen 31.08.2014

مونتاگ کین  ۹  شهریور  ۱۳۹۳

عزیزم (خطاب به همسرش) نور در حال پیشرفت است. رفتن تو به ایرلند برای آزاد سازی انرژیهای بیشتر ، لازم بود. تو خود ، حرکت و تابش آنرا دیدی. این امر باید همچنان بطور منظم ادامه یابد تا تکمیل روند بیداری و هوشیاری مردم. من بر اینکه انجام سفر بصورت فیزیکی یک الزام برای تست و از آنچه که در شب آخر در فرودگاه دوبلین برایت روی داد آگاهم. این احساس درد بود که موجب شد نفس در سینه ات حبس شده فشار وارد بر جسم ترا دو برابر کند. من از دکتری که پذیرفت طی پرواز از تو مراقبت کند سپاسگزارم. تجربه سختی بود بخصوص که تو در این سفر تنها و بدون همراه بودی. البته قلب تو آگاه بر موفقیت تو بود. صرف نظر از هر مشکلی که برایت پیش آورند ، عزیزم (خطاب به همسرش) تو می دانی که بی هیچ تردیدی کارت را روی زمین با موفقیت به انتها خواهی رساند. اشخاص T و M لطف کردند که هزینه سفرت را پرداختند ، چرا که تو خود قادر به تامین آن نبودی. 

چه تجربه شگفت آوری بود که در تارا TARA کسب کردی. حتی هوا بنحوی تغییر کرد که تو توانستی به Lea Fail رفته و انرژیهای مقدس را آزاد کنی. تو جریان آنرا دیدی و من هم چون تو به هیجان آمده بودم. این امر نور بیشتری به همه خواهد تابانید. مدیتیشن تو برای آن مرد جوان برگزیده یک احساس قلبی و موثر بود و نتیجه بخش. این حقیقت که عده ای در حال نواختن طبل در طول بازدید تو از تارا بودند یک اتفاق ساده نبود. تو می دانی که ایرلند کلید کار است و آن کلید باید (در قفل) بچرخد تا بشریت بسوی نور پیش رفته ، آزادی نهایی خود را بدست آورد. همه آنچه که دروغ و آلوده است در این نور فاش و رسوا خواهد شد.  

رفتن تو به آن منطقه شگفت آنگیز و مقدس ترین مقدسان ، ایشناک Uisneach بسیار دیدنی و احترام آمیز بود. رویدادی که هرگز فراموش نمی شود. دیگربار ، عزیزم (خطاب به همسرش) تو انرژیهای مقدسی را بسوی جهان آزاد کردی. آنچه که تو دیدی ، پاسخ و واکنش جهان هستی Universe به دیدار تو بود. آسمانها نمایشگر سپاس بی کران خود به آنچه که شما سه نفر در آنجا انجام می دادید ، بود. انجام مدیتیشنهایی برای آن مرد جوان در آن محل بسیار مهم بود. ولی همه آن سربالاییها ترا بشدت خسته کرد ، عزیزم (خطاب به همسرش).

متاسفانه ، همه اینها بیش از توان تو بود. بی هوشی و از پای درامدنی که در فرودگاه دوبلین برایت روی داد ، خبر از آن می دهد که تو باید از (سلامت) خود مراقبت کنی. بیادت می آورم ، عزیزم که تو مرغ بهاری (جوان) نیستی! تو توان و نیروی چنان صعودی از تپه را بدون کمک ، نداری ، اگر چه بسیار مهم باشد.

سیاهکاران Cabal در حال فروپاشی هستند. نشانه های این امر هر روز نمایانتر و مشهودتر می شود. کسی دروغهای آنان را بیش از این باور ندارد. برنامه ها و رویدادی دروغین و ساختگی آنها دیگر خریداری ندارد. سران حکومتهای شما بیش از پیش گیج و مسخره می نمایند ، چه دوران بازیهای آنان بسر آمده! آنها در حال تلاش برای مذاکره به منظور زنده ماندن و نجات خود هستند. 

اینک انتخاب با شماست. آیا مایلید آنها در جمع شما زندگی کنند؟ آیا آنها هرگز قادر خواهند بود که حکومت بر شما را از دست دهند؟ ایا شما می توانید به آنها اعتماد کنید که رفتاری محترمانه با شما داشته باشند ، پس از همه آن بلاهای وحشتناکی که بر سربشریت آوردند؟ از آنجاییکه آنها ترحمی از خود نشان نداده اند ، آیا می توانند انتظارش را از شما داشته باشند؟
(مترجم: بدون تردید این بخش گفتار مونتی نیست ، چه یک روح متعالی هرگز چنان خشمانه سخن نگفته ، دعوت به انتقام نمی کند).

دلیل برپایی آن مراکزی که ما قصد ایجادشان را داریم اینست که به شما کمک شود تا زندگی بهتری برای خود بنا کنید. بدون محدودیتهایی که مجبور به تابعیت از آنها در زمان زندگی تحت ستم و بردگی سیاهکاران Cabal بودید. ما از صمیم قلب از شمایی که برای ایجاد مراکز در ایرلند کمکهای مالی کرده اید سپاسگزاریم. این غیر ممکن است که بصورت انفرادی و مستقل از فرد فرد شما تشکر کرد. همه ساعات روز برای این امر بسنده نیستند. ورونیکا (همسرش) در حال کار در سطوح مختلف و روی پروژه های متفاوتی است. لطفا این مهم را درک کنید. ما امید داریم که شما همچنان به کمکهای مالی خود برای خرید آن ملک ادامه دهید. ما پیش پرداخت آنرا داده ایم ولی هنوز راه درازی در پیش است. آن ساختمان دروازه ای برای شما به منظور بنا کردن آینده بهتری برای بشریت خواهد بود. در این مراکز شما روحهایی را خواهید داشت که بصورت مستقیم با انسانها کار خواهند کرد ، تا راه درست را به شما نمایانده ، دورتان کنند از خطرات پنهان گذشته ها. 

سیاهکاران Cabal اکنون به نخی آویخته اند. تبلیغات آنها را باور نداشته باشید. همه چیز برای آنها به انتها رسیده. آخرین امید آنها اینست که شاید شما را برای مدتی بیشتر فریب داده گمراهتان کنند. 

بسیاری از شما مایلند همچنان بر باورهای خود از امنیت زندگی کوچک و محقر خود بیاویزند. باورشان بر اینست که اگر سر خود را مصرانه زیر برف پنهان دارند ، همه این مسایل بسادگی حل خواهند شد. ولی این تغییرات در حال روی دادن هستند ، چه شما بخواهید و چه نخواهید. این یک واقعیت است و شما باید با آن روبرو شوید.  

شما چیزی که از آن بترسید ندارید مگر خود ترس. اعضای سیاهکاران تخصص در نگهداری شما در ترس و هراس دارند. این شیوه ای است که بدان شما را کنترل می کنند. بدانید و بشناسید خود را ، هنگامی که به توانمندیهای راستین خود دست یافتید ، هیج چیز توان متوقف کردن شما را نخواهد داشت. شما آینده ای بنا خواهید کرد ، که تا کنون ، تنها در رویاهای خود داشتید. از پولی که بزودی بی مقدار و بلا استفاده خواهد شد برای ساختن این آینده بهره گیرید. 

ورونیکا (همسرش) خسته است. هفته بسیار مشکلی برای او بود. نیروهای شیطانی مشکلات زیادی برای او فراهم کرده اند. مرد جوانی که من از شما خواستم بسویش عشق و نور بفرستید در حال سپری کردن لحظات بیداری خود است. این امر او را از چنگال سیاهکاران رهایی خواهد بخشید. این یک روند بسیار دردناک است. او به کمک شما نیاز دارد. شما هنگامی که او خود را رهانید خواهیدش شناخت و از اینکه در آزادی او یاری نموده اید ، بخود خواهید بالید.

لطفا به تلاشهای شگفت آور خود روی خطوط لی ادامه دهید. زمانی که آن انرژی کاملا آزاد شد ، شما شادی خواهید داشت که هرگز پیش از آن نداشته اید. بشریت بسیار به شما مدیون خواهد بود. مردم آرزو خواهند داشت که از شما برای کاری که به منظور رهایی کره زمین کرده اید از شما سپاسگزاری نمایند. ما با یکدیگر و متفق موفق خواهیم شد. موفقیت بسیار نزدیک و در دسترس است.

ورونیکا (همسرش) ، خواهش می کنم که استراحت کن. این هفته ای بسیار خسته کننده بود. ما به تو برای راهبری و هدایت مراکز احتیاج داریم. ما باید آماده ارایه کمکهای لازم به مردم ، زمانی که فروپاشی نهایی سیاهکاران روی داد ، باشیم.

عشق من به تو یاری خواهد نمود تا با مشکلاتی که بسوی تو سوق داده می شوند ، روبرو شوی.
همیشه دوستت دارم. مونتی.     

مترجم: بهی


Translator: Behi

۱۱ شهریور ۱۳۹۳

24.08.2014


Montague Keen 24.08.2014

مونتاگ کین  ۲  شهریور  ۱۳۹۳

بتدریج به پایان نبرد در راه نور و حقیقت نزدیک می شوید. اکنون نتیجه کار خود بر روی خطوط لی را می بینید. هرآنچه پنهان شده بود به سطح می آید و در معرض دید قرار می گیرد وشما به درک بیشتری از آنچه برای نگهداشتن تان در اسارت انجام داده بودند ، نائل می شوید. حالا دیگر می دانید که برای بازگرداندن آنچه متعلق به شماست چه باید بکنید. 
عزیزم (خطاب به همسرش ورونیکا) ، با دیدن ویدیوی Michael Tsarion « نظم خورشید سیاه » ، THE  ORDER OF THE BLACK SUN   و از پی بردن به اینکه فقط آنهایی که واکسینه شده اند در آینده مبتلا به سرطان می شوند ، شوکه شدی . این بیانگر چیست ؟ 
شما به پزشک خود اعتماد می کنید تا مراقبتهای مورد انتظار را از شما به عمل آورد. اما از خود بپرسید ، واقعا به چه کسی می توان اعتماد کرد؟ 
این حق شماست که قبل از پذیرفتن هرگونه تجویزدارویی کاملا در باره آن تحقیق کنید. Michael Tsarion تصویر روشنی از آنچه در دنیایتان می گذرد ، ترسیم  کرده است. در باره این افشاگری ها تحقیق کنید زیرا کمک می کند تا باوراشتباهی را که حفظ کرده بودید ، رها کنید. هریک از شما باید تصمیم هایی بگیرد که بر نحوه زندگی آینده اش تاثیر خواهد گذاشت. اکنون پی می برید آنهایی که از شما خواسته شد مورد احترام قرار دهید، تنها بدنبال یک چیزهستند: تسلط بر دنیایتان و از میان بردن یک سوم از جمعیت انسانها. در گذشته شما تبلیغ در باره جنگها و نیاز مبرم به تهاجم به کشورهای دیگر به منظور حمایت از مردم را باور می کردید. اگر اینطور است پس چرا این کار را در باره فلسطین انجام نمی دهند؟
آنچه هر روز شاهد آنید ، یک هولوکاست )قتل عام) است: نابودی کامل نه تنها یک کشور بلکه نسل فلسطینی ها. چه کسی از این افراد بی پناه حمایت می کند؟ آیا چشمان خود را بروی این کشتارها بسته اید؟ و اگر چنین است ، چرا؟
از خودتان این سوالها را بپرسید ، زیرا کمک خواهد کرد تا به روشنی دریابید این نقشه نابودی ، شامل چه چیزهایی است. 
دنیای شما باید تغییر کند. هرکدام از شما باید تغییر کند. در دنیای روح ما خواهان کارکردن با شما هستیم تا این تغییرات میسر شوند. ما امیدواریم که شما در مراکزی که امید برپایی آنها را داریم مشارکت کنید و به سوی یک دوران جدید به پیش بروید ، با تمام دانش و کمک مورد نیاز که به شما در این مورد اطمینان لازم را می دهد. 
می دانید که بانک ها بزودی سقوط خواهند کرد. پول مقوله ای مربوط به گذشته خواهد شد. در حال حاضراین فرصت را دارید که از آن استفاده کرده و خود را برای آینده آماده کنید. با وقوع فروپاشی ، پول چه فایده ای برایتان خوهد داشت؟ منسوخ خواهد شد. اکنون با پیش بینی و آمادگی برای آینده  (زمین) از آن استفاده کنید.  
هیچ چوب جادویی در کار نیست. خودتان باید آماده شوید. لطفا برای خرید آن ساختمان در ایرلند به ما کمک کنید. مراکز دیگرمان بدنبال آن خواهند آمد. ایرلند کلید گشایش است . باید از آنجا آغاز کرد. 
یک نفر روی زمین به کمک تان نیاز دارد. ذهن او تحت کنترل قرارگرفته ، او را مسموم و از خواب محروم کرده اند ، برای آنکه مانع کار او بر روی زمین شوند. او در حال حاضر به آمریکا رفته است. سیاهکاران ( Cabal) تلاش می کنند تا مانع بازگشت ایمن او شوند. او نیاز دارد که برایش انرژی بفرستید. از طریق مدیتیشن ، دعا ، نور و یا هر روشی که ترجیح می دهید ، تا حدی که مطمئن شوید به طور کامل برای انجام ماموریتش آزاد شده است. این کار به نفع انسانهاست. نام اورا نپرسید زیرا برایش خطر دارد. به موقع نام او را خواهید دانست. او اکنون به کمک تان احتیاج دارد. 
لطفا به کار خود بر روی خطوط لی ادامه دهید. حالا می توانید ببینید که سیاره خود را از بند می رهانید. شما قدرت را بدست گرفته و پی برده اید که تا چه اندازه قدرتمند هستید و با همکاری هم چه چیزی بدست می آورید. 
Cabal با همان سرعتی سقوط می کند که کار شما بر خطوط لی به نتیجه می رسد. وقتی شروع به این کار کردید چنین انتظاری داشتید؟ هر قدر نیروی بیشتری روی این کار بگذارید با سرعت بیشتری می توانید تیرگی و تباهی را از میان بردارید. این کار در دستان شماست. شما دیگر موجواتی بی اختیار نیستید . شما اکنون با آزاد کردن انرژی زیبایی که برای سالها پنهان مانده بود ، دنیا را روشن می کنید 
کارتان بسیار با اهمیت است. لطفا این مرد جوان را نیز در نظر داشته باشید. به خودایمان داشته باشید زیرا موفق می شوید.
امیدوارم انسانها ، اختلاف و دشواری ها را پشت سر گذاشته و برای ساختن آینده خود اقدام کنند. دانش و تجربه های خود را با یکدیگردر میان بگذارید. ما در مراکز خود این هدف را دنبال می کنیم. تمامی اطلاعات باید به اشتراک گذاشته شوند. به این ترتیب « انتقال » آسانتر انجام خواهد گرفت. کارشناسان برای این کار حاضر و آماده اند. 
برای همه آنهایی که دست اندرکار صنعت کشتن انسانها هستند پیامی دارم ، چه یونیفورم پوش ها و چه آنهایی که در تولید سلاح و بخش هایی از آن دست دارند و یا به نوعی طرفدار جنگ هستند. از آنها می خواهم در باره کاری که انجام می دهند خوب فکر کنند. آیا می توانند با صداقت در آینه نگاه کنند و بگویند: « من یک انسان شریفم که در نابودی نوع بشر دخالتی ندارم. » 
حتما نباید بمب بیندازید تا مقصر باشید. با تولید و فروش هر بخش از سلاحها در کشتن همنوعان خود گناهکار محسوب می شوید. آنهایی که از جنگ پشتیبانی می کنند نقشه سیاهی دارند. شما در طرح های آنها جایی ندارید اما طرحهایشان را به پیش می برید. شما ازآنها نیستید و تنها از شما استفاده می کنند. 
باید برای صلح تلاش کنید و نه جنگ . جنگ ، ثروت و قدرت Cabal را بیشتر می کند. آنچه باید از آن مراقبت و حمایت کنید مهربانی شماست. 
عزیزم ، ما باهم آینده بهتری برای بشریت خواهیم ساخت. 
دوستدارتو تا ابد ، مونتی.      

مترجم: مهناز

Translator: Mahnaz